Õppetegevus

ÕPPEAASTA EESMÄRGID

2018/2019 õppeaasta on Siilikeses TEADUSE AASTA

ÕPPEAASTA JUHTMÕTE:
MA KUULEN JA MA UNUSTAN
MA NÄEN JA MA MÄLETAN
MA TEEN ISE JA MA SAAN ARU!
Hiina vanasõna

MÄRKSÕNAD: avastusõpe, projektõpe, õuesõpe, robootika

EESMÄRGID:

  • Laps on omandanud teadmised ja oskused läbi aktiivõppe meetodite
  • Lapse arengukeskkond on soodustanud avastamist, katsetamist, mõtlemist ja loovuse arengut
  • Laps oskab koostööd tehes lahendada erinevaid olukordi

Puiga Lasteaed Siilike ÕPPEKAVA