SIILIKESED ÕPIVAD

ÕPPEAASTA EESMÄRGID

2020/2021 õppeaasta on Siilikeses RAHVAJUTU JA ROBOOTIKA AASTA- MINEVIKUST OLEVIKKU, OLEVIKUST TULEVIKKU!

ÕPPEAASTA JUHTMÕTE:
TARKUS KUULUB MINEVIKULE, TEGEVUS OLEVIKULE JA RÕÕM TULEVIKULE (Hiina vanasõna)

MÄRKSÕNAD: Rahvajutud ja-lood, raamatud, sõna jõud, kuulamine, tänapäeva tehnomaailm

EESMÄRGID:

  • Lugusid kuulates ja jutustades on arenenud lapse väljendusoskus, sõnavara, fantaasia ja loovus.
  • Digivahendid on toetanud lapse koostööoskust, keelelist arengut ja loogilist mõtlemist.

Puiga Lasteaed Siilike ÕPPEKAVA