konkurss_jaanuar2022

PUIGA LASTEAED SIILIKE kuulutab välja konkursi

1,0 koormusega lasteaiaõpetaja ametikoha täitmiseks

ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks

Oled oodatud kandideerima, kui:

¨ sul on kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus;

¨ sul on hea suhtlemisoskus ja positiivne ellusuhtumine;

¨ sul on hea meeskonnatöö oskus;

¨ oled lapsesõbralik, uuendustele avatud ja loominguline;

¨ jagad lasteaia väärtusi.

 

Tööle asumine jaanuar 2022.

 

Konkursist osavõtuks esita

* avaldus;

* CV ja motivatsioonikiri;

* kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide koopiad.

 

Dokumente ootame  hiljemalt 13. jaanuariks 2022
aadressil lasteaed.siilike@gmail.com

Täiendav info telefonil 53020233