Jaanuar 2019

09.01. – Personali koolitus saalis “Positiivsuse psühholoogia – emotsioonid, suhtumised, tulemused” (13.30-17.00)
21.01. – Kevadpõnnid osalevad  Võrumaa Muuseumi haridusprogrammis  “Mängima, mängima”
30.01. – Pedagoogilise Nõukogu koosolek

November 2018

1. november Kevadpõnnid muuseumis Hingedepäev
7. november õpetaja Kairi koolitusel Õpetaja vaimne, füüsiline ja emotsionaalne tervis
7. november kell 10:00 Politsei- ja piirivalveamet Kevadpõnnide rühmas
8. november kell 16.30 Suvesellide õhtu isadega õues
8. november kell 16:00 Kevadpõnnide meisterdamine koos isadega
9. november direktor Ere koolitusel Rakenduslik isiksusepsühholoogia: kuidas lugeda inimeste käitumis- ja mõtlemismotiive läbi isiksusetüüpide
12. november õpetaja Krista koolitusel Suhtlemine laste ja vanematega
13. november õpetaja Kairi Väimelas robootika koolitusel
13. november kell 11.30 lasteaia sünnipäeva tähistamine Rõõmupesas
19. november õpetaja Kairi koolitusel Projektõpe nüüdisaegse õpikäsitluse rakendamiseks koolieelses lasteasutuses
20.-21. november õpetaja Kaili koolitusel Lapsekeskne metoodika sõimerühmas
21. november Teater Nipitiri lasteaia Rõõmupesas, pilet 2.50
28. november Suvesellid muuseumis Inimese 5 meelt
29. november SS ja KP  Lasva rahvamajas “Piip ja Tuut Marsil”

Oktoober 2018

01.10. – Õpetajad Merje ja Marika  Tartus koolitusel “Projektiõpe kui paljude võimalustega õppemeetod”
05.10. – Õpetajad Kaili, Merike ja Epp Võrus koolitusel “Muusika 2-3 a mudilastele”.
08.10. – Õpetaja Kairi koolitusel “Projektõpe nüüdisaegse õpikäsitluse rakendamiseks koolieelses lasteasutuses”
09.10. – Kevadpõnnid muuseumis “Mängime apteeki”
10.10. – Suvesellides külas Pupiteatri kell 10.30
11.10. – Kevadpõnnid liikluses (koolieelikute projekti Tunnen. Tean. Oskan raames)
15.10. – Kevadpõnnid Karl Kustavi vanaemal külas kell 09:00 – 12:30
16.10. – LENDLIIS Kooli- ja käsitöökaubad
16.-17.10. – Õpetaja Kaili koolitusel Tartus Lapsekeskne metoodika sõimerühmas. Lõimitud tegevused väikelastega
17.10. – “Tulest targem” Kevadpõnnides  (koolieelikute projekti Tunnen. Tean. Oskan raames)
18.10. – Suvesellid Võrumaa Muuseumis muuseumitund
19.10. – Õpetaja Kairi koolitusel “Õpetaja vaimne, füüsiline ja emotsionaalne tervis”
24.10. – Õpetaja abide kokkusaamine kell 9.15
24.10. – Õpetajate metoodilise töö koosolek kell 13.15