Märts 2019

01.03. – õpetaja Epp osaleb koos poistega Võru muusikakoolis Poiste-solistide lauluvõistlusel
06.03. – Tunnen. Tean. Oskan. projekti raames külastab Kaitseliit Kevadpõnne
08.03. – Talvejõmmud meisterdavad koos Roni emaga
12.03. – õpetaja Epp osaleb muusikaõpetajate sektsioonis Parksepa lasteaias
16.03. – Talvejõmmude meeskond projektõppe koolitusel Lasva lasteaias
20.03. – Mudilaste folklooripäev Päkapiku lasteaias (kell 10.00)
21.03. – õpetaja Kairi koolitusel Digipedagoogilised lahendused: digiõpe lasteaias
23.03. – õpetaja Epp osaleb Ricoga Poiste-solistide lauluvõistluse II voorus Tartus

Veebruar 2019

08.02. – Talvejõmmudes külas Laura Miia ema
14.02. – Suvesellides sõbrapäevadisko
14.02. – Talvejõmmudes sõbrapäevakohvik ja pildistamine
20.02. – Siilikest külastavad Võru valla lasteaedade juhid
21.02. – Eesti 101. aastapäevale pühendatud kontsertetendus ja pidulik lõuna
27.02. – Kevadpõnnid kelgutavad Haanjas
28.02. – Suvesellide õppekäik Võru linna

Jaanuar 2019

09.01. – Personali koolitus saalis “Positiivsuse psühholoogia – emotsioonid, suhtumised, tulemused” (13.30-17.00)
21.01. – Kevadpõnnid osalevad  Võrumaa Muuseumi haridusprogrammis  “Mängima, mängima”
30.01. – Pedagoogilise Nõukogu koosolek

November 2018

1. november Kevadpõnnid muuseumis Hingedepäev
7. november õpetaja Kairi koolitusel Õpetaja vaimne, füüsiline ja emotsionaalne tervis
7. november kell 10:00 Politsei- ja piirivalveamet Kevadpõnnide rühmas
8. november kell 16.30 Suvesellide õhtu isadega õues
8. november kell 16:00 Kevadpõnnide meisterdamine koos isadega
9. november direktor Ere koolitusel Rakenduslik isiksusepsühholoogia: kuidas lugeda inimeste käitumis- ja mõtlemismotiive läbi isiksusetüüpide
12. november õpetaja Krista koolitusel Suhtlemine laste ja vanematega
13. november õpetaja Kairi Väimelas robootika koolitusel
13. november kell 11.30 lasteaia sünnipäeva tähistamine Rõõmupesas
19. november õpetaja Kairi koolitusel Projektõpe nüüdisaegse õpikäsitluse rakendamiseks koolieelses lasteasutuses
20.-21. november õpetaja Kaili koolitusel Lapsekeskne metoodika sõimerühmas
21. november Teater Nipitiri lasteaia Rõõmupesas, pilet 2.50
28. november Suvesellid muuseumis Inimese 5 meelt
29. november SS ja KP  Lasva rahvamajas “Piip ja Tuut Marsil”