Eriolukorra lõppemisest

Vabariigi Valitsus on otsustanud lõpetada pühapäeva keskööl 17. mail eriolukorra Eestis.

Eriolukorra lõppedes kehtib Eestis jätkuvalt edasi tervishoiualane hädaolukord.

Eriolukorra ajal kehtestatud piirangud leevenevad samm-sammult.

Kehtima jääb kõige olulisem liikumispiirang, ehk 2+2 reegel.

14. mail toimunud Võru valla kriisikomisjoni koosolekul otsustati, et lasteaiad avatakse alates 18. maist. Võimalusel jätta laps koju, haigeid lapsi lasteaeda vastu ei võeta. Lasteaia direktor korraldab kõik vajalikud piirangud vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud eriolukorra piirangutele.

Alates esmaspäevast, 18. maist 2020 töötab Puiga lasteaias kaks rühma

SUVESELLID ja TALVEJÕMMUD

Lapse tulekust lasteaeda tuleb kindlasti eelnevalt teavitada oma rühma õpetajat!

Suvesellides on koos Kevadpõnnide ja Suvesellide lapsed, Talvejõmmudes on koos Sügismammude ja Talvejõmmude lapsed. Rühmade komplekteerimisel võib esineda ka teatud erisusi (näiteks: rühmas on koos ühe pere lapsed).

Lapsed võetakse vastu ja saadetakse koju võimalusel õues, halva ilma korral välisuksel või eeskojas. Suvesellidesse saadab vanem lapse II korruse rühma ukseni.

Paneme lastevanematele südamele, et mitte tuua lasteaeda haigussümptomitega lapsi ja võimalusel jätta koju ka terved lapsed.  Kui see aga tööl käimise ja muude hädapäraste vajaduste tõttu võimalik ei ole, siis saab terved lapsed lasteaeda tuua. Õpetajal on õigus ja kohustus haigusnähtudega lapsi mitte vastu võtta.

Palume lasteaeda mitte kaasa võtta koduseid mänguasju, maiustusi ja muid esemeid. Vajadusel ainult 1 kaisukas (peab olema pestud ja puhas). 

Täiendavat informatsiooni jagatakse lastevanematele rühmade FB, eliis.ee ja kodulehe kaudu.

Täiendav info telefonil 53020233 (direktor)

Täname mõistva suhtumise eest!

Siilikese pere

 

NB! Eriolukord pikeneb

Vabariigi Valitsus otsustas pikendada riigis kehtivat eriolukorda kuni 17. maini 2020. a kaasa arvatud.

Lasteaias töötab valverühm TALVEJÕMMUDE RÜHMas.

Laste üleandmine toimub rühma välisukse juures õues (vanemaid lasteaia ruumidesse ei lubata).
Palume lasteaeda mitte kaasa võtta koduseid mänguasju.

Vajadusest laps lasteaeda tuua, palume sellest eelnevalt teada anda direktorile (53020233) eelmise päeva kella 10.00-ks, et saaksime oma tööd paremini planeerida.

Paneme lastevanematele südamele, et mitte tuua lasteaeda haigussümptomitega lapsi ja võimalusel jätta koju ka terved lapsed.

Pane tähele!

Haridus- ja Teadusministeerium on andnud alljärgnevad juhised lasteaia teenuse tagamiseks. Vältimaks nakkuse edasikandumist peavad lasteaiad arvestama oma töö korraldamisel järgmiste piirangutega:
1. Mistahes haigusnähtudega isikut ei lubata hoonesse!
2. Lasteaias ei osutata huvihariduse teenust!
3. Lastevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud! Laste üleandmine korraldatakse väljaspool hoonet.
4. Hoones viibivate isikute kontaktide hulk hoitakse võimalikult madal.
5. Lasteaia hoones haigusnähtudega isiku tuvastamisel tagatakse viivitamatult isiku isolatsioon ja korraldatakse olukorra lahendamine nakkuse levikut takistavalt ning Terviseameti suunistele vastavalt.
6. Eriolukorra ajaks on lasteaia direktoril õigus täpsustada lapsevanema vajadust lasteaia teenuse järgi.

Küsimuste korral palun helista 53020233 (direktor)

Täname mõistva suhtumise eest!

Siilikese pere

Teade

Head lapsevanemad!

Seoses vajadusega tõkestada COVID-19 viiruse levikut jäävad alates 17.03. Võru valla lasteaedades tööle VALVERÜHMAD.

Puiga Lasteaias Siilike on valverühmaks
TALVEJÕMMUDE RÜHM (sisenemine rühma siseõuest).

Paneme lastevanematele südamele, et mitte tuua lasteaeda haigussümptomitega lapsi
ja võimalusel jätta koju ka terved lapsed.

Palume lasteaeda mitte kaasa võtta koduseid mänguasju,
lapse üleandmine toimub välisuksel.
Täiendavat informatsiooni jagame lastevanematele eliis.ee, lasteaia kodulehe ja FB vahendusel.

Küsimuste korral palun helista 53020233 (direktor)

Täname mõistva suhtumise eest!

Siilikese pere

Teade

Teade!
Võru valla lasteaedade juhid koostöös omavalitsusega võtsid täna, 12. märtsil 2020 vastu järgmise otsuse:
Võru valla lasteaiad jäävad esialgu avatuks, kuid
seoses vajadusega tõkestada COVID-19 viiruse levikut, soovitame ennetava tegevusena võimalusel jätta lapsed koju 13.-16. märts 2020. Lasteaeda palume tuua ainult terved lapsed.
Täiendavat informatsiooni jagatakse lastevanematele eliis.ee, lasteaia kodulehe ja FB vahendusel.

Täname mõistva suhtumise eest!