SIILIKESED ÕPIVAD

Lasteaia töö korraldamisel lähtume Koolieelse lasteasutuse seadusest, Puiga Lasteaed Siilike õppekavast ja tervisekaitsenõuetest koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale ning toitlustamisele.

ÕPPEAASTA EESMÄRGID

2023/2024 õppeaasta on Siilikeses LIIKUMISAASTA

ÕPPEAASTA JUHTMÕTE: IGA SAMM JA IGA LIIKUMINE LOEB, IGA PÄEV!

MÄRKSÕNAD: terve, rõõmus ja õpihuviline lasteaiapere, lapsest lähtuv mõtteviis, mahetoit

EESMÄRGID:

  • Mitmekülgsed liikumisvõimalused kogu päeva jooksul toetavad tervist, õppimist ja heaolu.
  • Lapsest lähtuva õpiviisi suunas liikumisel on õpetaja muutuste elluviija ja õpiruumi kujundaja ning laps on kaasatud planeerimisprotsessi.

Lapse põhitegevuseks lasteaias on mäng. Läbi mänguliste õppetegevuste valmistatakse last ette kooliminekuks.
Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel lõimitakse vastavalt lapse vanusele järgmisi valdkondi.

Mina ja keskkond
Laps saab teadmisi endast ja teda ümbritsevast elust ja eluta maailmast. Uurimisretked õuealal. Õppekäigud. Vaadatakse pilte ja õppefilme. Tehakse katsetusi ja avatusi.
Kunst
Laps õpib oma mõtteid väljendama kujutavate kunstide kaudu: joonistab, maalib, voolib ja meisterdab.
Matemaatika
Laps osaleb mängulistes tegevustes, mis aitavad mõista asukohta, aega, suurust, numbreid, arve ja kujundeid.
Keel ja kõne
Laps osaleb mängulistes tegevustes, mis aitavad kaasa kõne arengule, lugemise ja kirjutamise eeloskuste omandamisele. Kuulatakse ja räägitakse lugusid, loetakse luuletusi, liisusalme, rütmisalme jne.
Muusikaõpetus
Laps osaleb mängulistes tegevustes, kus lauldakse, tantsitakse, kuulatakse muusikat, mängitakse laulumänge, arendatakse lapse loovust ja musitseeritakse erinevatel pillidel.
Liikumine
Laps tutvub erinevate spordivahenditega, osaleb sportlikes mängu-, liikumis- ja loovtegevustes.

Riietus ja jalanõud
Parimad lasteaiariided on need, mida laps saab ise selga panna, on mugavad ja hooajale vastavad eraldi toas ja õues mängimiseks:
* lasteaia sisejalanõud on heleda tallaga ja jalga fikseerivad;
* puhkeajaks vajab laps pidžaamat või öösärki (soovi korral);
* liikumistegevusteks lühikesed spordiriided.
Õues mängimiseks vajab laps ilmastikule vastavaid riideid, mis võimaldavad õuesolekut nautida:
* sügis- ja kevadperioodil vettpidavad poririided, müts, kindad, kummikud;
* talvel soojad üleriided, müts, sall, kindad (vahetuskindad), väikelapsele labakindad;
* suveperioodil väljas mängimiseks vahetusriided ja -jalatsid, kerge peakate.
Lapse kapis on vajalikud vahetusriided. Riided ja jalanõud on varustatud nimega, et vältida asjade kadumist ja segamini minekut. Igal lapsel on isiklik kamm ja ühekordsed taskurätikud.

PÄEVAKAVA

Sügismammud ja Talvejõmmud
7.00 – 8.20 Laste vastuvõtt, mängud
8.30 Hommikusöök
9.15 – 10.30 Õpetaja poolt kavandatud õppe- ja kasvatustegevused, mäng
11.00 – 12.00 Jalutuskäigud, vaatlused, õuemängud
12.15 Lõunasöök
13.00 – 15.00 Puhketund
15.00-15.45 Individuaalsed tegevused, mäng
15.45 Õhtuoode
16.00 – 17.30 Mängud, laste koju saatmine
17.30 – 18.30 Valverühm

Kevadpõnnid ja Suvesellid
7.00 – 8.20 Laste vastuvõtt, mängud
8.30 Hommikusöök
9.00 – 11.00 Õpetaja poolt kavandatud õppe- ja kasvatustegevused, mäng
11.00 – 12.20 Jalutuskäigud, vaatlused, õuemängud
12.30 Lõunasöök
13.00 – 15.00 Puhketund
15.00 – 15.45 Individuaalsed tegevused, mäng
15.45 Õhtuoode
16.00 – 17.30 Mängud, laste koju saatmine
17.30 – 18.30 Valverühm

Koolijütsid
7.00 – 8.20 Laste vastuvõtt, mängud
8.30 Hommikusöök
9.00 – 11.00 Õpetaja poolt kavandatud õppe- ja kasvatustegevused, mäng
11.00 – 12.20 Jalutuskäigud, vaatlused, õuemängud
12.30 Lõunasöök
13.00 – 15.00 Puhketund
15.00 – 15.45 Individuaalsed tegevused, mäng
15.45 Õhtuoode
16.00 – 17.30 Mängud, laste koju saatmine

Lasteaia päevakava on paindlik, küll aga on paigas söögiajad, lõunane puhkeaeg ning õppe- ja kasvatustegevuste aeg.
Lapse jaoks on parim, kui ta saab osaleda kõikides läbiviidavates tegevustes.
Puhkeaeg on väikelapse päevakavas olulise tähtsusega. Mida väiksem on laps, seda pikemat und ta vajab. Uni on lapse vaimse ja füüsilise tervise alus. Mäng ja suhtlemine on lapsele tõsine töö, mille käigus omandab ta palju uusi kogemusi.
Päevane puhkeaeg on vajalik igale lapsele, kuna lasteaiapäev on pikk ja väsitav. Peale unejutu kuulamist puhkab laps vaikselt voodis.
Toitlustamisel lähtutakse tervislikkuse põhimõttest. Lasteaias pakutakse lapsele hommiku- ja lõunasööki ning õhtuoodet, lisaks tervislikku vahepala (värsket puu- või aedvilja). Toit valmistatakse lasteaia köögis. Menüü on lapsevanemale nähtav internetikeskkonnas www.eliis.ee, lasteaia kodulehel ja rühma teadete tahvlil.
Kui laps vajab mõne toiduaine asendamist haiguse (esitada seda kinnitav arstitõend), usuliste veendumuste või mõne muu põhjuse tõttu, palume teavitada sellest rühma meeskonda.

VALVERÜHMA GRAAFIK 2023/2024

2023

2024

04.09.-15.09

Sügismammud

08.01.-19.01.

Sügismammud

18.09.-29.09.

Talvejõmmud

22.01.-02.02.

Talvejõmmud

02.10.-13.10.

Kevadpõnnid

05.02.-16.02.

Kevadpõnnid

16.10.-27.10

Suvesellid

19.02.-01.03.

Suvesellid

30.10.-10.11.

Sügismammud

04.03.-15.03.

Sügismammud

13.11.-24.11.

Talvejõmmud

18.03.-28.03.

Talvejõmmud

27.11.-08.12.

Kevadpõnnid

01.04.-12.04.

Kevadpõnnid

11.12.-22.12.

Suvesellid

15.04.-26.04.

Suvesellid

29.04.-10.05.

Sügismammud

13.05.-24.05.

Talvejõmmud

Huvitegevust pakub lasteaia ruumides:

FC Helios jalgpallitreeningud 1 kord nädalas 4-7 a lastele (teisipäeviti kell 11.30-12.00)

Spordiring Sepps 1 kord nädalas 3-7 a lastele (teisipäeviti 15.25-15.55)

Lugemispesa MTÜ 1 kord nädalas 3-7 a lastele (neljapäeviti 14.45-15.30, 15.30-16.00 ja 16.10-16.55)

Puiga Lasteaed Siilike õppekava

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava