SIILIKESED ÕPIVAD

Lasteaia töö korraldamisel lähtume Koolieelse lasteasutuse seadusest, Puiga Lasteaed Siilike õppekavast ja tervisekaitsenõuetest koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale ning toitlustamisele.

ÕPPEAASTA EESMÄRGID

2022/2023 õppeaasta on Siilikeses KESKKONNA AASTA – MAAILM MINU ÜMBER

ÕPPEAASTA JUHTMÕTE: ÜHESKOOS OLLA ON UHKE JA HÄÄ – SIILIKE 55

AASTAT LÄBIV MÕTE: Meid ümbritsevad erinevad keskkonnad ja inimesed, me väärtustame enda ja
teiste tervist ning meile on abiks digivahendid. Hoiame maailma enda ümber!

EESMÄRGID:

  1. laps loob teadmisi koostöös läbi praktiliste tegevuste, on õppe- ja kasvatusprotsessis aktiivne
    osaleja
  2. laps hoolib ümbritsevast keskkonnast ja oma tervisest
  3. laps kasutab digivahendeid õppimise eesmärgil

Lapse põhitegevuseks lasteaias on mäng. Läbi mänguliste õppetegevuste valmistatakse last ette kooliminekuks.
Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel lõimitakse vastavalt lapse vanusele järgmisi valdkondi.

Mina ja keskkond
Laps saab teadmisi endast ja teda ümbritsevast elust ja eluta maailmast. Uurimisretked õuealal. Õppekäigud. Vaadatakse pilte ja õppefilme. Tehakse katsetusi ja avatusi.
Kunst
Laps õpib oma mõtteid väljendama kujutavate kunstide kaudu: joonistab, maalib, voolib ja meisterdab.
Matemaatika
Laps osaleb mängulistes tegevustes, mis aitavad mõista asukohta, aega, suurust, numbreid, arve ja kujundeid.
Keel ja kõne
Laps osaleb mängulistes tegevustes, mis aitavad kaasa kõne arengule, lugemise ja kirjutamise eeloskuste omandamisele. Kuulatakse ja räägitakse lugusid, loetakse luuletusi, liisusalme, rütmisalme jne.
Muusikaõpetus
Laps osaleb mängulistes tegevustes, kus lauldakse, tantsitakse, kuulatakse muusikat, mängitakse laulumänge, arendatakse lapse loovust ja musitseeritakse erinevatel pillidel.
Liikumine
Laps tutvub erinevate spordivahenditega, osaleb sportlikes mängu-, liikumis- ja loovtegevustes.

Riietus ja jalanõud
Parimad lasteaiariided on need, mida laps saab ise selga panna, on mugavad ja hooajale vastavad eraldi toas ja õues mängimiseks:
* lasteaia sisejalanõud on heleda tallaga ja jalga fikseerivad;
* puhkeajaks vajab laps pidžaamat või öösärki (soovi korral);
* liikumistegevusteks lühikesed spordiriided.
Õues mängimiseks vajab laps ilmastikule vastavaid riideid, mis võimaldavad õuesolekut nautida:
* sügis- ja kevadperioodil vettpidavad poririided, müts, kindad, kummikud;
* talvel soojad üleriided, müts, sall, kindad (vahetuskindad), väikelapsele labakindad;
* suveperioodil väljas mängimiseks vahetusriided ja -jalatsid, kerge peakate.
Lapse kapis on vajalikud vahetusriided. Riided ja jalanõud on varustatud nimega, et vältida asjade kadumist ja segamini minekut. Igal lapsel on isiklik kamm ja ühekordsed taskurätikud.

PÄEVAKAVA

 Pesamunad ja Sügismammud

7.00 – 8.20 Laste vastuvõtt, mängud
8.30 Hommikusöök
9.15 – 10.30 Õpetaja poolt kavandatud õppe- ja kasvatustegevused, mäng
11.00 – 12.00 Jalutuskäigud, vaatlused, õuemängud
12.15 Lõunasöök
13.00 – 15.00 Puhketund
15.00-15.45 Individuaalsed tegevused, mäng
15.45 Õhtuoode
16.00 – 17.30 Mängud, laste koju saatmine
17.30 – 18.30 Valverühm

Talvejõmmud, Kevadpõnnid ja Suvesellid

7.00 – 8.20 Laste vastuvõtt, mängud
8.30 Hommikusöök
9.00 – 11.00 Õpetaja poolt kavandatud õppe- ja kasvatustegevused, mäng
11.00 – 12.20 Jalutuskäigud, vaatlused, õuemängud
12.30 Lõunasöök
13.00 – 15.00 Puhketund
15.00 – 15.45 Individuaalsed tegevused, mäng
15.45 Õhtuoode
16.00 – 17.30 Mängud, laste koju saatmine
17.30 – 18.30 Valverühm

Lasteaia päevakava on paindlik, küll aga on paigas söögiajad, lõunane puhkeaeg ning õppe- ja kasvatustegevuste aeg.
Lapse jaoks on parim, kui ta saab osaleda kõikides läbiviidavates tegevustes.
Puhkeaeg on väikelapse päevakavas olulise tähtsusega. Mida väiksem on laps, seda pikemat und ta vajab. Uni on lapse vaimse ja füüsilise tervise alus. Mäng ja suhtlemine on lapsele tõsine töö, mille käigus omandab ta palju uusi kogemusi.
Päevane puhkeaeg on vajalik igale lapsele, kuna lasteaiapäev on pikk ja väsitav. Peale unejutu kuulamist puhkab laps vaikselt voodis.
Toitlustamisel lähtutakse tervislikkuse põhimõttest. Lasteaias pakutakse lapsele hommiku- ja lõunasööki ning õhtuoodet, lisaks tervislikku vahepala (värsket puu- või aedvilja). Toit valmistatakse lasteaia köögis. Menüü on lapsevanemale nähtav internetikeskkonnas www.eliis.ee, lasteaia kodulehel ja rühma teadete tahvlil.
Kui laps vajab mõne toiduaine asendamist haiguse (esitada seda kinnitav arstitõend), usuliste veendumuste või mõne muu põhjuse tõttu, palume teavitada sellest rühma meeskonda.

VALVERÜHMA GRAAFIK 2022/2023

2022 2023
05.09.-18.09 Kevadpõnnid 09.01.-22.01. Sügismammud
19.09.-02.10. Suvesellid 23.01.-05.02. Talvejõmmud
03.10.-16.10. Pesamunad 06.02.-19.02. Kevadpõnnid
17.10.-30.10 Sügismammud 20.02.-05.03. Suvesellid
31.10.-13.11. Talvejõmmud 06.03.-19.03. Pesamunad
14.11.-27.11. Kevadpõnnid 20.03.-02.04. Sügismammud
28.11.-11.12. Suvesellid 03.04.-16.04. Talvejõmmud
12.12.-23.12. Pesamunad 17.04.-30.04. Kevadpõnnid
01.05.-17.05. Suvesellid
15.05.-28.05. Pesamunad

Huvitegevust pakub lasteaia ruumides:

FC Helios jalgpallitreeningud 1 kord nädalas 4-7 a lastele (teisipäeviti kell 11.30-12.00)

Spordiring Sepps 1 kord nädalas 3-7 a lastele (teisipäeviti 16.15-16.45)

Lugemispesa MTÜ 1 kord nädalas 3-7 a lastele (neljapäeviti 14.45-15.30, 15.30-16.00 ja 16.10-16.55)

Puiga Lasteaed Siilike õppekava

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava