EMALE-ISALE

Lasteaiaga kohanemine
Lapse lasteaeda minek on oluline samm kogu perele, sest toob kaasa muutused pere argirütmis.
Lapse toimetulek uues keskkonnas oleneb pere hoiakust ja ootusest lasteaia suhtes.

Soovitused lapse ettevalmistamiseks lasteaeda minekuks:

 • Kohandage kodu päevakava lasteaia omaga (varasem ärkamine, uneaeg, söögiajad, eneseteenindamisharjumused).
 • Looge lapsele positiivne hoiak lasteaia suhtes. Mida sagedamini lasteaiast räägitakse, seda kindlamalt laps ennast tunneb.
 • Varuge aega lapse harjutamiseks lasteaia päevakava, õpetajate ja kaaslastega.
 • Lubage oma lapsel iseseisvalt tegutseda käte pesemisel, tassist joomisel, söömisel, potil käimisel ja üksi voodis uinumisel.
 • Looge lapsele turvatunne piiride ja reeglitega (selgitus, keeld, korraldus), sest lapsele, kellele kodus piire ei ole seatud, võib lasteaiaelu tunduda ebameeldiv.
 • Külastage perearsti, veendumaks, et laps on terve.

Soovitused kohanemisperioodiks:

 • Kohanemisperiood kestab kuni üks kuu ja perioodi pikkus on iga lapse puhul erinev.
 • Lapse päev lasteaias ei tohi sel perioodil kujuneda liiga pikaks (8-10 tundi).
 • Olge endas kindel, et lasteaeda minek on lapsele hetkel parim. Vältige lapse juuresolekul kriitilis märkusi lasteaia, õpetajate ja teiste laste suhtes.
 • Rääkige lapsele, kui tore see on, et ta käib lasteaias.
 • Pidage kinni kehtestatud piiridest nii kodus kui lasteaias.
 • Rääkige lapsele, kelle poole ta saab pöörduda abi saamiseks.
 • Arutage koos õpetajaga, mida saab laps kodunt kaasa võtta igatsuse peletamiseks (pilt, mänguasi).
 • Õpetage last mänguasju küsima ja oma asju teistele lubama.
 • Toetage last emotsionaalselt, laske enda läheduses olla, kuna ta saab teiega nüüd vähem koos olla.
 • Leppige lapsega kokku hommikune lahkumise viis (kallistus, lehvitamine jne) ja olge lahkumisel enesekindel ning optimistlik. Lahkuge kohe, kui olete hüvasti jätnud.
 • Öelge, millal lapsele järele tulete ja pidage oma lubadusest kinni.

Kohanemine ja tervis:

Kohanemisperiood tekitab lapses stressi: ta võib olla õnnetu, nutta, võivad tekkida unehäired ja isutus. See muudab lapse haigustele vastuvõtlikumaks ja põhjustab esimesel lasteaia-aastal sageli haigestumist.

Haige laps vajab rahu ja ravi, mida saab talle võimaldada vaid kodus.

Vaata lisaks https://www.puigala.ee/oppetegevus/

Meie lasteaias on kasutusel e-lasteaia infosüsteem Eliis.
Loe lähemalt https://eliis.eu/auth/login#page-2

Puiga Lasteaed Siilike KODUKORD