Konkurss

PUIGA LASTEAED SIILIKE

kuulutab välja konkursi

 • lasteaiaõpetaja ametikohale (2,0)
 • logopeedi (eripedagoogi) ametikohale (1,0)

            Oled oodatud kandideerima, kui:

 • sul on kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus;
 • sul on hea suhtlemisoskus ja positiivne ellusuhtumine;
 • sul on hea meeskonnatöö oskus;
 • oled lapsesõbralik, uuendustele avatud ja loominguline;
 • jagad lasteaia väärtusi.

Tööle asumine august 2023

Konkursist osavõtuks esita järgmised dokumendid:

 • avaldus (digitaalselt allkirjastatud);
 • elulookirjeldus (CV);
 • kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • muud dokumendid, mida pead oluliseks.

Dokumente ootame hiljemalt 18. juuni 2023
e-posti aadressile PuigaLasteaed@edu.voruvald.ee

Täiendav info telefonil 53020233