Küsitlus elanike arvamusest haldusreformi kohta

Küsitlused elanike arvamus väljaselgitamiseks haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmise kohta Lasva vallas, Sõmerpalu vallas ja Võru vallas toimuvad 11. novembril 2016 kell 10.00-18.00 ja 13. novembril 2016 kell 10.00-18.00.

rahvahaaletuse_info