November 2018

1. november Kevadpõnnid muuseumis Hingedepäev
7. november õpetaja Kairi koolitusel Õpetaja vaimne, füüsiline ja emotsionaalne tervis
7. november kell 10:00 Politsei- ja piirivalveamet Kevadpõnnide rühmas
8. november kell 16.30 Suvesellide õhtu isadega õues
8. november kell 16:00 Kevadpõnnide meisterdamine koos isadega
9. november direktor Ere koolitusel Rakenduslik isiksusepsühholoogia: kuidas lugeda inimeste käitumis- ja mõtlemismotiive läbi isiksusetüüpide
12. november õpetaja Krista koolitusel Suhtlemine laste ja vanematega
13. november õpetaja Kairi Väimelas robootika koolitusel
13. november kell 11.30 lasteaia sünnipäeva tähistamine Rõõmupesas
19. november õpetaja Kairi koolitusel Projektõpe nüüdisaegse õpikäsitluse rakendamiseks koolieelses lasteasutuses
20.-21. november õpetaja Kaili koolitusel Lapsekeskne metoodika sõimerühmas
21. november Teater Nipitiri lasteaia Rõõmupesas, pilet 2.50
28. november Suvesellid muuseumis Inimese 5 meelt
29. november SS ja KP  Lasva rahvamajas “Piip ja Tuut Marsil”