Oktoober 2018

01.10. – Õpetajad Merje ja Marika  Tartus koolitusel “Projektiõpe kui paljude võimalustega õppemeetod”
05.10. – Õpetajad Kaili, Merike ja Epp Võrus koolitusel “Muusika 2-3 a mudilastele”.
08.10. – Õpetaja Kairi koolitusel “Projektõpe nüüdisaegse õpikäsitluse rakendamiseks koolieelses lasteasutuses”
09.10. – Kevadpõnnid muuseumis “Mängime apteeki”
10.10. – Suvesellides külas Pupiteatri kell 10.30
11.10. – Kevadpõnnid liikluses (koolieelikute projekti Tunnen. Tean. Oskan raames)
15.10. – Kevadpõnnid Karl Kustavi vanaemal külas kell 09:00 – 12:30
16.10. – LENDLIIS Kooli- ja käsitöökaubad
16.-17.10. – Õpetaja Kaili koolitusel Tartus Lapsekeskne metoodika sõimerühmas. Lõimitud tegevused väikelastega
17.10. – “Tulest targem” Kevadpõnnides  (koolieelikute projekti Tunnen. Tean. Oskan raames)
18.10. – Suvesellid Võrumaa Muuseumis muuseumitund
19.10. – Õpetaja Kairi koolitusel “Õpetaja vaimne, füüsiline ja emotsionaalne tervis”
24.10. – Õpetaja abide kokkusaamine kell 9.15
24.10. – Õpetajate metoodilise töö koosolek kell 13.15