September 2018

04.09. – Õppeaasta alustamise mängupidu õues
10.09. – Talvejõmmude rühmas koosolek kell 17.15
11.09. – Suvesellide rühmas koosolek kell 17.00
18.09. – Õpetajate koolitus Lasva lasteaias “Positiivsed suhted ja positiivne distsipliin lasteaias. Õpielu kvaliteet ja õpetaja psühholoogiline heaolu lasteaias.”
19.09. – Sügismammude rühmas koosolek 17.00
24.09. – Õpetaja Kairi koolitusel “Projektõpe nüüdisaegse õpikäsitluse rakendamiseks koolieelses lasteasutuses”
25.09. – Suured Siilikesed alustavad õppeaastat