Puhkus

01.07.-31.07.2020 on Puiga lasteaed suletud.

Oleme taas avatud 03.08.2020

Rõõmsat suvepuhkust!

INFO VÕRU VALLA LASTEAEDADE KOHTA SUVEPERIOODIL

01.-31.07 on avatud Lasva Lasteaed Pargihaldjas.

01.-17.07 on avatud Väimela Lasteaed Rukkilill.  20.-31.07 on Väimela lasteaed suletud.

20.-31.07 on avatud Vastseliina Lasteaed ja Parksepa Lasteaed.  01.-17.07 on Parksepa ja Vastseliina lasteaiad suletud.

01.-31.07 on suletud Sõmerpalu Lasteaed Lepatriinu, Puiga Lasteaed Siilike ja Orava Kooli lasteaiarühm.

 

 

Eriolukorra lõppemisest

Vabariigi Valitsus on otsustanud lõpetada pühapäeva keskööl 17. mail eriolukorra Eestis.

Eriolukorra lõppedes kehtib Eestis jätkuvalt edasi tervishoiualane hädaolukord.

Eriolukorra ajal kehtestatud piirangud leevenevad samm-sammult.

Kehtima jääb kõige olulisem liikumispiirang, ehk 2+2 reegel.

14. mail toimunud Võru valla kriisikomisjoni koosolekul otsustati, et lasteaiad avatakse alates 18. maist. Võimalusel jätta laps koju, haigeid lapsi lasteaeda vastu ei võeta. Lasteaia direktor korraldab kõik vajalikud piirangud vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud eriolukorra piirangutele.

Alates esmaspäevast, 18. maist 2020 töötab Puiga lasteaias kaks rühma

SUVESELLID ja TALVEJÕMMUD

Lapse tulekust lasteaeda tuleb kindlasti eelnevalt teavitada oma rühma õpetajat!

Suvesellides on koos Kevadpõnnide ja Suvesellide lapsed, Talvejõmmudes on koos Sügismammude ja Talvejõmmude lapsed. Rühmade komplekteerimisel võib esineda ka teatud erisusi (näiteks: rühmas on koos ühe pere lapsed).

Lapsed võetakse vastu ja saadetakse koju võimalusel õues, halva ilma korral välisuksel või eeskojas. Suvesellidesse saadab vanem lapse II korruse rühma ukseni.

Paneme lastevanematele südamele, et mitte tuua lasteaeda haigussümptomitega lapsi ja võimalusel jätta koju ka terved lapsed.  Kui see aga tööl käimise ja muude hädapäraste vajaduste tõttu võimalik ei ole, siis saab terved lapsed lasteaeda tuua. Õpetajal on õigus ja kohustus haigusnähtudega lapsi mitte vastu võtta.

Palume lasteaeda mitte kaasa võtta koduseid mänguasju, maiustusi ja muid esemeid. Vajadusel ainult 1 kaisukas (peab olema pestud ja puhas). 

Täiendavat informatsiooni jagatakse lastevanematele rühmade FB, eliis.ee ja kodulehe kaudu.

Täiendav info telefonil 53020233 (direktor)

Täname mõistva suhtumise eest!

Siilikese pere

 

Võru valla koolieelsete lasteasutuste õppevahendite kulu ehk õppemaksu arvestusliku maksumuse kinnitamine

Võru Vallavolikogu võttis 22.04.2020 vastu määruse nr 90 “Võru Vallavolikogu 08.08.2018 määruse nr 44 „Võru valla koolieelsete lasteasutuste õppevahendite kulu ehk õppemaksu arvestusliku maksumuse kinnitamine“ muutmine”.

Määruse terviktekst on leitav Riigi Teatajas aadressil: https://www.riigiteataja.ee/akt/423042020018?leiaKehtiv

NB! Eriolukord pikeneb

Vabariigi Valitsus otsustas pikendada riigis kehtivat eriolukorda kuni 17. maini 2020. a kaasa arvatud.

Lasteaias töötab valverühm TALVEJÕMMUDE RÜHMas.

Laste üleandmine toimub rühma välisukse juures õues (vanemaid lasteaia ruumidesse ei lubata).
Palume lasteaeda mitte kaasa võtta koduseid mänguasju.

Vajadusest laps lasteaeda tuua, palume sellest eelnevalt teada anda direktorile (53020233) eelmise päeva kella 10.00-ks, et saaksime oma tööd paremini planeerida.

Paneme lastevanematele südamele, et mitte tuua lasteaeda haigussümptomitega lapsi ja võimalusel jätta koju ka terved lapsed.

Pane tähele!

Haridus- ja Teadusministeerium on andnud alljärgnevad juhised lasteaia teenuse tagamiseks. Vältimaks nakkuse edasikandumist peavad lasteaiad arvestama oma töö korraldamisel järgmiste piirangutega:
1. Mistahes haigusnähtudega isikut ei lubata hoonesse!
2. Lasteaias ei osutata huvihariduse teenust!
3. Lastevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud! Laste üleandmine korraldatakse väljaspool hoonet.
4. Hoones viibivate isikute kontaktide hulk hoitakse võimalikult madal.
5. Lasteaia hoones haigusnähtudega isiku tuvastamisel tagatakse viivitamatult isiku isolatsioon ja korraldatakse olukorra lahendamine nakkuse levikut takistavalt ning Terviseameti suunistele vastavalt.
6. Eriolukorra ajaks on lasteaia direktoril õigus täpsustada lapsevanema vajadust lasteaia teenuse järgi.

Küsimuste korral palun helista 53020233 (direktor)

Täname mõistva suhtumise eest!

Siilikese pere