Eriolukorra lõppemisest

Vabariigi Valitsus on otsustanud lõpetada pühapäeva keskööl 17. mail eriolukorra Eestis.

Eriolukorra lõppedes kehtib Eestis jätkuvalt edasi tervishoiualane hädaolukord.

Eriolukorra ajal kehtestatud piirangud leevenevad samm-sammult.

Kehtima jääb kõige olulisem liikumispiirang, ehk 2+2 reegel.

14. mail toimunud Võru valla kriisikomisjoni koosolekul otsustati, et lasteaiad avatakse alates 18. maist. Võimalusel jätta laps koju, haigeid lapsi lasteaeda vastu ei võeta. Lasteaia direktor korraldab kõik vajalikud piirangud vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud eriolukorra piirangutele.

Alates esmaspäevast, 18. maist 2020 töötab Puiga lasteaias kaks rühma

SUVESELLID ja TALVEJÕMMUD

Lapse tulekust lasteaeda tuleb kindlasti eelnevalt teavitada oma rühma õpetajat!

Suvesellides on koos Kevadpõnnide ja Suvesellide lapsed, Talvejõmmudes on koos Sügismammude ja Talvejõmmude lapsed. Rühmade komplekteerimisel võib esineda ka teatud erisusi (näiteks: rühmas on koos ühe pere lapsed).

Lapsed võetakse vastu ja saadetakse koju võimalusel õues, halva ilma korral välisuksel või eeskojas. Suvesellidesse saadab vanem lapse II korruse rühma ukseni.

Paneme lastevanematele südamele, et mitte tuua lasteaeda haigussümptomitega lapsi ja võimalusel jätta koju ka terved lapsed.  Kui see aga tööl käimise ja muude hädapäraste vajaduste tõttu võimalik ei ole, siis saab terved lapsed lasteaeda tuua. Õpetajal on õigus ja kohustus haigusnähtudega lapsi mitte vastu võtta.

Palume lasteaeda mitte kaasa võtta koduseid mänguasju, maiustusi ja muid esemeid. Vajadusel ainult 1 kaisukas (peab olema pestud ja puhas). 

Täiendavat informatsiooni jagatakse lastevanematele rühmade FB, eliis.ee ja kodulehe kaudu.

Täiendav info telefonil 53020233 (direktor)

Täname mõistva suhtumise eest!

Siilikese pere