NB! Eriolukord pikeneb

Vabariigi Valitsus otsustas pikendada riigis kehtivat eriolukorda kuni 17. maini 2020. a kaasa arvatud.

Lasteaias töötab valverühm TALVEJÕMMUDE RÜHMas.

Laste üleandmine toimub rühma välisukse juures õues (vanemaid lasteaia ruumidesse ei lubata).
Palume lasteaeda mitte kaasa võtta koduseid mänguasju.

Vajadusest laps lasteaeda tuua, palume sellest eelnevalt teada anda direktorile (53020233) eelmise päeva kella 10.00-ks, et saaksime oma tööd paremini planeerida.

Paneme lastevanematele südamele, et mitte tuua lasteaeda haigussümptomitega lapsi ja võimalusel jätta koju ka terved lapsed.

Pane tähele!

Haridus- ja Teadusministeerium on andnud alljärgnevad juhised lasteaia teenuse tagamiseks. Vältimaks nakkuse edasikandumist peavad lasteaiad arvestama oma töö korraldamisel järgmiste piirangutega:
1. Mistahes haigusnähtudega isikut ei lubata hoonesse!
2. Lasteaias ei osutata huvihariduse teenust!
3. Lastevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud! Laste üleandmine korraldatakse väljaspool hoonet.
4. Hoones viibivate isikute kontaktide hulk hoitakse võimalikult madal.
5. Lasteaia hoones haigusnähtudega isiku tuvastamisel tagatakse viivitamatult isiku isolatsioon ja korraldatakse olukorra lahendamine nakkuse levikut takistavalt ning Terviseameti suunistele vastavalt.
6. Eriolukorra ajaks on lasteaia direktoril õigus täpsustada lapsevanema vajadust lasteaia teenuse järgi.

Küsimuste korral palun helista 53020233 (direktor)

Täname mõistva suhtumise eest!

Siilikese pere